Marketinaren eta Komunikazioaren Kudeaketa (COMM0112)

Hartzaileak: Gutxienez Batxilergoa edo FPII duten langabeak

Kualifikazio-maila: 3

Irakasteko modalitatea: Semipresentziala

Diru-laguntza: Bai

Kontratazio-konpromisoa: Bai

*Nahitaezkoa da Lanbiden alta emanda egotea prestakuntzan izena eman ahal izateko

Empleo en Euskadi

#ZureEtorkizunaGaratzen

Moduluak

Moduluak

1. UC1002_2: Merkataritza-jardueretan ingelesez komunikatzea, erabiltzaile independentearen mailarekin.

1.1. MF1002_2: Merkataritza-jardueretarako ingeles profesionala

2. UC1007_3: Merkatuen informazio-sistemarako informazioa lortzea eta lantzea.

2.1. MF1007_3: Merkatuen informazio-sistemak

2.1.1. UF1779: Merkatuen ingurunea eta informazioa

2.1.2. UF1780: Merkatuen ikerketa eta informazio-bilketa

2.1.3. UF1781: Merkatuei buruzko informazioaren tratamendua eta azterketa

3. UC2185_3: Marketin-planak eta politikak definitzen eta horien jarraipena egiten laguntzea.

3.1. MF2185_3: Marketin-politikak

3.1.1. UF2392: Enpresa-marketineko plana

3.1.2. UF2393: Marketin-politiken kontrola eta jarraipena

4. UC2186_3: Produktu eta zerbitzuen merkaturatzea eta ezarpena kudeatzea.

4.1. MF2186_3: Produktuak eta zerbitzuak merkaturatzea eta ezartzea

4.1.1. UF2394: Marketina eta sustapena salmenta-puntuan

4.1.2. UF2395: Produktu eta zerbitzuen salmenta- eta aurkezpen-sarea

5. UC2187_3: Marketineko eta komunikazioko ekitaldiak antolatzea eta kudeatzea, ezarritako protokoloari eta irizpideei jarraituz.

5.1. MF2187_3: Marketineko eta komunikazioko ekitaldien kudeaketa

5.1.1. UF2396: Marketineko eta komunikazioko ekitaldiak antolatzea

5.1.2. UF2397: Marketineko eta komunikazioko ekitaldietako protokoloa

6. UC2188_3: Ezarritako bitartekoen eta euskarrien planaren antolaketan eta jarraipenean laguntzea.

6.1. MF2188_3: Komunikabideen plana antolatzea eta kontrolatzea

6.1.1. UF2398: Komunikabideen eta Interneten plana

6.1.2. UF2399: Bitartekoen planaren ebaluazioa eta kontrola

7. UC2189_3: Hainbat euskarritan prestatzea eta zabaltzea: materialak, errazak eta autoeditagarriak, publizitatekoak, sustapenekoak eta informaziozkoak.

7.1. MF2189_3: Marketineko eta komunikazioko material autoeditagarriak egitea

7.1.1. UF2400: Diseinu grafiko korporatiboko teknikak

7.1.2. UF2401: Web edukien kudeaketa

MP0499: Marketinaren eta komunikazioaren kudeaketa

Horduak

90h

90h

180h

180h

60h

60h

60h

100h

100h

70h

30h

90h

90h

60h

30h

90h

90h

60h

30h

90h

90h

60h

30h

90h

90h

60h

30h

80h

Irteera profesionalak

– Publizitateko eta/edo harreman publikoetako teknikariak

– Publizitateko eta/edo harreman publikoetako erdi-mailako teknikariak

– Publizitateko eta harreman publikoetako goi-mailako teknikariak, oro har

– Azokak eta ekitaldiak antolatzeko teknikariak

Irteera profesionalak

– Publizitateko eta/edo harreman publikoetako teknikariak

– Publizitateko eta/edo harreman publikoetako erdi-mailako teknikariak

– Publizitateko eta harreman publikoetako goi-mailako teknikariak, oro har

– Azokak eta ekitaldiak antolatzeko teknikariak

Buy now